Lâm Đồng: thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 67% dự toán

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng (STC Lâm Đồng) cho biết, tình hình thực hiện thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện 2.800 tỷ đồng, đạt 67% dự toán năm TW, đạt 40% dự toán năm địa phương và bằng 121% so cùng kỳ.

Ảnh minh họa nguồn internet.Ảnh minh họa nguồn internet.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 5.168 tỷ đồng, đạt 66% dự toán TW, 48% dự toán địa phương và bằng 92% so cùng kỳ.

Sở Tài chính cũng thực hiện tốt các công tác khác như tổng hợp tổng quyết toán ngân sách năm 2014; rà soát đối chiếu tình hình thu nộp tiền bồi thường tài nguyên rừng và tiền gia hạn thực hiện dự án để công khai sách sách gửi các ngành; hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị dự toán cấp I thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước; triển khai cho các Sở, ban ngành có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại các đơn vị dự nghiệp; hướng dẫn về việc giải ngân, thanh toán các nguồn vốn XDCB kế hoạch 2015 cho các dự án khởi công mới….

(T.H)