Lao động đang quay trở lại với DN công nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, lao động đang làm việc trong các DN công nghiệp tại thời điểm 01/01/2013 tăng 5,2% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực DN Nhà nước tăng 0,6%; DN ngoài Nhà nước giảm 2,2% và DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 12,4%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cũng tại thời điểm 01/01/2013, khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy: Lao động trong các DN công nghiệp khai khoáng giảm 1,3% so với cùng thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,9%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 1,2% và công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,7%.

Chỉ số sử dụng lao động của các DN so với cùng thời điểm năm trước của các tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn vẫn có mức tăng đáng kể. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh tăng 19,4%; Đồng Nai tăng 3,9%; Bình Dương tăng 16,8%; Hà Nội tăng 0,8%; Hải Phòng tăng 1,8%; Bắc Ninh tăng 19%; Vĩnh Phúc tăng 1,8%; Cần Thơ tăng 3,8%; Hải Dương giảm 2,6%; Đà Nẵng tăng 5,9%...

(HTH)