Long An: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tăng 66,5%

Số liệu tổng hợp từ các Chi cục Hải quan cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An cho biết, trong tháng 8/2014, hoạt động thương mại biên giới đất liền thông qua hợp đồng thương mại (chính ngạch) trên địa bàn tỉnh Long An đạt tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa là 5.029.100 USD gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu là 2.791.500 USD tăng 77,1% so với cùng kỳ năm 2013 và kim ngạch nhập khẩu là 2.237.600 USD. Kim ngạch xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp 263.400 USD và qua Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây 2.528.100 USD; kim ngạch nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây 2.237.600 USD.

Tính chung 8 tháng năm 2014, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa là 15.448.900 USD tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó kim ngạch xuất khẩu là 10.087.100 USD tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2013 và kim ngạch nhập khẩu là 5.361.800 USD gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể là, kim ngạch xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp 5.628.400 USD và qua Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây 4.458.700 USD; kim ngạch nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây 5.361.800 USD.

(T.H)