Năm 2012: Doanh thu phí bảo hiểm đạt 40.591 tỷ đồng

Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính vừa cho biết, năm 2012, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 40.591 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2011. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ là 22.675 tỷ đồng, tăng 10,2%, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.916, tăng 12% so với năm 2011.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Riêng lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi trong năm qua là gần 5.100 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2011, chiếm 22,2% tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. Đổi lại, môi giới bảo hiểm nhận được gần 398 tỷ đồng hoa hồng, chiếm 7,8% phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới và tăng 15,8% so với năm trước.

Bên cạnh nguồn thu, tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp cũng lên tới con số gần 16 nghìn tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 6.679 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 9.177 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trong năm 2012, phí thu xếp đối với nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 40 triệu năm 2011 lên tới 105 tỷ năm 2012 và hoàn toàn là phí tái bảo hiểm thu xếp ra nước ngoài, dẫn tới sự tăng đột biến về tỷ trọng phí thu xếp của nghiệp vụ bảo hiểm này, đạt 2,1% tổng phí thu xếp qua môi giới của thị trường.

Theo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, năm 2013, dự kiến tổng doanh thu phí của ngành đạt 44.685 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2012, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ khoảng 24.942 tỷ đồng, tăng 10% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khoảng 19.743 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2012...

(KD)