Năm 2012: Lượng tiền giả thu giữ được tiếp tục giảm mạnh

Theo số liệu thống kê, tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước năm 2012 giảm 29,2% so với năm 2011, giảm 46,08% so với năm 2010.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Như vậy, đây là năm thứ 5 liên tiếp, lượng tiền giả thu giữ có xu hướng giảm dần.

Qua theo dõi, các loại tiền giả xuất hiện sau thường tinh vi hơn nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy các loại tiền giả polymer từ khi xuất hiện đến nay có thể nhận biết được bằng tay và mắt thường khi kiểm tra các đặc điểm bảo an dành cho công chúng.
 
Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro về tiền giả, NHNN khuyến nghị người sử dụng tiền cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và nên tạo thói quen kiểm tra đồng tiền khi thực hiện giao dịch bằng tiền mặt.

Để có thêm thông tin chi tiết, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo thông tin về “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” tại Website http://www.sbv.gov.vn của Ngân hàng Nhà nước (mục Tiền Việt Nam)...
 
(KD)