Năm 2014: Dự báo xuất siêu khoảng 1,5 tỷ USD

Đánh giá từ tình hình thực tế xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2014, Bộ Công Thương cho biết, dự báo xuất khẩu năm 2014 sẽ đạt khoảng 150 tỷ USD, nhập khẩu đạt 148,5 tỷ USD, xuất siêu khoảng 1,5 tỷ USD.

Nhập khẩu điện thoại di động vào Việt Nam trong tháng 11/2014 tăng 4,8% so với tháng 10/2014.Nhập khẩu điện thoại di động vào Việt Nam trong tháng 11/2014 tăng 4,8% so với tháng 10/2014.

Theo báo cáo, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước giảm 6,2% so với tháng 10 nguyên nhân do nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam thuộc nhóm nông lâm thủy sản và nhóm công nghiệp chế biến tại một số thị trường Châu Á, EU, Hoa Kỳ và Châu Phi đều giảm. Một số mặt hàng trong nhóm nông lâm thủy sản giảm do yếu tố thời vụ...

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2014 của cả nước tăng 13,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng xấp xỉ 16,5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch của khu vực FDI (có cả dầu thô) tăng 14,1%, tương ứng tăng khoảng 11,4 tỷ USD, đóng góp khoảng 69% kim ngạch tăng thêm. Xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt mức tăng trưởng khá (+13%), cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 3,1% của 11 tháng năm 2013. Đây là tín hiệu cho thấy sự phục hồi và phát triển sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Nhập khẩu của cả nước tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 15,06 tỷ USD), trong đó nhập khẩu của khu vực FDI tăng 12,5% (tương ứng tăng 8,5 tỷ USD). Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của khối doanh nghiệp FDI là điện thoại các loại và linh kiện (chiếm 85,6% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước), máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (90,9%), vải các loại (61,2%), nguyên phụ liệu dệt may và da giầy (68,1%).

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 88,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Một số mặt hàng như nông sản, nguyên liệu dược phẩm... có mức tăng khá lớn do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp vào thời điểm gần cuối năm tăng cao.

Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu vẫn đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, một số mặt hàng thuộc nhóm hàng hạn chế nhập khẩu như điện thoại di động, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ có mức tăng nhẹ so với tháng 10 tăng lần lượt là 4,8% và 4,1%. Tính chung 11 tháng các mặt hàng này tăng lần lượt là 11,5% và 94,5%.

Từ tình hình thực tế 11 tháng năm 2014, dự báo xuất khẩu năm 2014 đạt khoảng 150 tỷ USD, nhập khẩu đạt 148,5 tỷ USD, xuất siêu khoảng 1,5 tỷ USD.

(Thanh Huyền)