Năm 2014: Dự cảm kinh tế lạc quan

Đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế tại Lễ công bố báo cáo thường niên doanh nghiệp 2013 mới đây. Theo các chuyên gia, năm 2014 kinh tế dự cmả sẽ có những tín hiệu lạc quan hơn theo đà phục hồi của thế giới.

Năm 2014: Dự cảm kinh tế lạc quan

Một vài chỉ số tại báo cáo 2013 rất được chú ý như: 65,2% doanh nghiệp trong diện điều tra có nhu cầu vay vốn ngân hàng, trong khi tỷ lệ này năm 2012 là 57,3%. Như vậy, nhu cầu vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp có xu hướng tăng cao so với năm 2012. Có 34,8% doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn. Trong những doanh nghiệp không vay vốn, 40,5% lượt doanh nghiệp nêu lý do vì lãi suất vẫn rất cao, kinh doanh không đủ hiệu quả để trả lãi; 21,1% do thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp; 18,6% do đã tìm được kênh huy động vốn khác, 19,1% do nguyên nhân khác.

Từ kết quả điều tra cho thấy, 50,7%  có dự cảm tốt về thị trường và tiếp tục giữ vững quy mô sản xuất kinh doanh trong năm 2014; 42,5% doanh nghiệp được khảo sát có thể mở rộng quy mô kinh doanh và chỉ 6,7% có thể giảm quy mô kinh doanh, chỉ có 0,1% doanh nghiệp có thể sẽ phải tạm dừng hoạt động.

Về triển vọng, trên 50% doanh nghiệp đang kỳ vọng rất nhiều vào những chuyển biến tại thị trường lao động, vì đây là thời điểm dễ dàng nhất để doanh nghiệp có thể tuyển dụng được nhân lực đáp ứng ngay được yêu cầu công việc mà có thể không nhất thiết phải đào tạo, thậm chí với cả những vị trí chủ chốt.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, ngoài yếu tố lợi nhuận, các yếu tố còn lại đều được dự cảm sẽ tốt lên trong năm 2014. Rất nhiều doanh nghiệp trong năm 2014 về cơ bản cũng sẽ tái cơ cấu xong và bước vào chu kỳ sản xuất kinh doanh mới với nền tảng công nghệ và tiềm lực được đánh giá là có sức bật. Trong đó nhóm doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh để ưu tiên phát triển như CNTT, hạ tầng, chế tạo máy... đang có lợi thế hơn cả.

(NP)