Năm 2014: Phấn đấu 700 xã nông thôn mới

Đó là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ tại Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu năm 2014, số tiêu chí đạt bình quân cả nước là 10 tiêu chí/xã, số xã đạt dưới 5 tiêu chí còn dưới 5%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo các chuyên gia nhận định, phong trào nông thôn mới đang đi đúng hướng với 19 tiêu chí được xác định và phấn đấu tạo tiền đề thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn Việt Nam trước năm 2020. Trong 19 tiêu chí, khó khăn nhất là tiêu chí về thu nhập/người/năm, nhưng nhiều địa phương đã hoàn thành trước tiến độ.

Kế thừa Chương trình 135 trước kia tại những địa bàn khó khăn, những công trình trọng điểm về hạ tầng nông thôn mới như: điện đường, trường, trạm trong đó những công trình hạ tầng thuỷ lợi, giao thông, điện, nước sạch...được ưu tiên đầu tư.

Cũng theo kế hoạc này những xã khó khăn sẽ được ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn cho các xã đạt được nhiều tiêu chí (tối thiểu 13 tiêu chí trở lên, các tiêu chí khác đã đạt 70% trở lên), tập trung chỉ đạo, hỗ trợ để các xã này sớm đạt chuẩn vào năm 2015...

(Nam Phương)