Nâng cao chất lượng thống kê hàng hóa XNK các nước ASEAN

(eFinance Online) - Đó là một trong những mục tiêu chính của Hội thảo khu vực ASEAN lần thứ hai về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan Việt Nam, Dự án EU-ASEAN Compass và Ban thư ký ASEAN đồng tổ chức diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/10/2016 tại Hà Nội.
Ông Puguh Irawan, chuyên viên cao cấp về thống kê của Ban Thư ký ASEAN phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phượng Diễm.Ông Puguh Irawan, chuyên viên cao cấp về thống kê của Ban Thư ký ASEAN phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phượng Diễm.

Mục tiêu chính của hội thảo khu vực lần thứ 2 là xác định các vấn đề mà bộ phận Thống kê ASEAN đối mặt khi nhận các file dữ liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN. Đồng thời, đánh giá chất lượng dữ liệu thống kê có xem xét đến các khuyến nghị quốc tế về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Trong hai ngày hội thảo, các đại biểu đã đặt ra và thảo luận các vấn đề cụ thể về phương pháp luận thực hiện theo khuyến nghị trong tài liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu: các khái niệm và định nghĩa của Cơ quan Thống kê Liên Hợp quốc, phiên bản 2010 (viết tắt tiếng Anh: IMTS 2010), cụ thể như: tính toán và quy đổi về giá FOB, chỉ số giá hàng hóa xuất nhập khẩu, hoạt động gia công hàng hóa).

Thông qua hội thảo nhằm xác định những hoạt động ưu tiên cần thiết cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án EU-ASEAN COMPASS đối với các nước ASEAN trong năm 2017. 

Ông Phan Sinh, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, từ 01/4/2014 cơ quan hải quan Việt Nam đã chính thức vận hành hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại đồng thời tăng cường chất lượng số liệu thống kê hàng hóa XNK. Tuy nhiên, trong vấn đề trao đổi số liệu thống kê, vẫn cần có thêm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên ASEAN mà hội thảo khu vực lần này là một dịp hữu ích. 

Theo ông Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan: Thống kê nói chung và thống kê hàng hóa XNK nói riêng đóng vai trò quan trọng trong công tác hoạch định chính sách và quản lý kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực, với việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), việc hợp tác để Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN hội nhập hơn, cải thiện hơn ngày càng trở nên quan trọng. Trong hội thảo lần này, chúng tôi có thể học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của nhau. Tại Hội nghị WGIMTS lần thứ 2 chúng tôi đã thảo luận các biện pháp và kế hoạch nâng cao hơn nữa chất lượng thống kê hàng hóa XNK, các vấn đề như: tình trạng truyền dữ liệu và cải thiện chất lượng dữ liệu...

(P.An)