Nga đầu tư hơn 72 triệu USD vào bất động sản tại Việt Nam

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến tháng 9/2015, Nga đã đầu tư vào Việt Nam với 114 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,961 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Các nhà đầu tư Liên bang Nga đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực chế biến, chế tạo với 37 dự án, tổng vốn đầu tư là 1,13 tỷ USD (chiếm 58% tổng vốn đầu tư), đứng thứ 2 là khai khoáng với 7 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư 581,2 triệu USD (chiếm 30%  tổng vốn đầu tư), đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 03 dự án, tổng vốn đầu tư là 72,73 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực xây dựng; nông, lâm nghiệp, thủy sản; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa...

Vốn đầu tư của Liên bang Nga chủ yếu theo hình thức 100% vốn nước ngoài và hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hình thức 100% vốn nước ngoài dẫn đầu với 72 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư 1,267 tỷ USD (chiếm 64% tổng vốn đầu tư đăng ký); hình thức thức hợp đồng hợp tác kinh doanh với 4 dự án, vốn đầu tư là 381,26 triệu USD (chiếm 19% vốn đầu tư), tiếp theo là đầu tư theo hình thức liên doanh với 36 dự án, tổng vốn đầu tư là 256,43 triệu USD (chiếm 13% tổng vốn đầu tư). Còn lại là hình thức công ty cổ phần.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính đến nay, Liên bang Nga có dự án tại 26 địa phương, tập trung tại các địa bàn thuận lợi. Dẫn đầu là Bình Định với 01 dự án có tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD; các dự án dầu khí ngoài khơi gồm 6 dự án với tổng vốn đầu tư 531,2 triệu USD; tiếp theo Hà Nội với 29 dự án, tổng vốn đầu tư là 131,9 triệu USD; còn lại là các dự án tại các địa phương khác.

Một số dự án đầu tư lớn của Nga vào Việt Nam như: Dự án Công ty TNHH Bus Industrial Center, cấp phép ngày 12/4/2013 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1 tỷ USD, với mục tiêu xây dựng nhà máy lắp ráp và sx phụ tùng xe bus và dịch vụ hỗ trợ khác tại Bình Định; Hợp đồng dầu khí lô 129,130,131,132 ký ngày 28/10/2008, cấp phép ngày 04/2/2009 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 328,2 triệu USD, nhà đầu tư là Công ty GAZPROM VÀ ZARUBEZHNEFTEGAZ với mục tiêu là khai thác dầu khí...

(T.Ngà)