Nhập khẩu giảm gần 1,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước

Theo Bộ Công Thương, tháng 2/2016, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 10,2 tỷ USD, giảm 19% so với tháng trước và giảm 0,9% so với tháng 2/2015. Cụ thể, nhập khẩu của cả nước giảm gần 1,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu của khu vực FDI giảm 1,13 tỷ USD, khu vực trong nước giảm 467 triệu USD.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 22,8 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt gần 19,95 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tỷ trọng 87,4%. Kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 0,86 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tỷ trọng 3,7%. Kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tỷ trọng 4,7%. Nhóm hàng hóa khác ước đạt 0,92 tỷ USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm tỷ trọng 4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

So với 2 tháng cùng kỳ năm 2015, lượng nhập khẩu của các mặt hàng đều tăng mạnh như: lúa mỳ; than đá; khí đốt hóa lỏng; ure; phôi thép... Giá nhập khẩu bình quân của các mặt hàng đều giảm mạnh, trừ mặt hàng hạt điều và ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ... Nhập khẩu từ Châu Á giảm 5,7% và chiếm 81,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam; Châu Âu giảm 21% và chiếm tỷ trọng 6,9%, trong đó EU giảm 26,6%, chiếm tỷ trọng gần 5,8%; Châu Mỹ giảm 5,6% và chiếm tỷ trọng 7,7%; Châu Phi giảm 14,8% chiếm tỷ trọng 0,2%; duy nhất thị trường Châu Đại Dương tăng 42% chiếm tỷ trọng gần 2,1% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 1,5%.

Về cán cân thương mại, tháng 2/2015 ước xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, xuất siêu ước đạt 865 triệu USD, bằng 3,7% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 2,1 tỷ USD; khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,9 tỷ USD.

(NQ)