Nhập siêu 5 tháng ước tính là 3 tỷ USD

Nhập siêu tháng 5/2015 ước tính 900 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, nhập siêu ước tính 3 tỷ USD, tương đương 4,7% kim ngạch xuất khẩu, trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,7 tỷ USD.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Năm ước tính đạt 13,5 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 3,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,4 tỷ USD, tăng 0,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5/2015 tăng 9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 12,8%. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 63,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 18,8 tỷ USD, giảm 2,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44,4 tỷ USD, tăng 12,2%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước phải kể đến như điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,8 tỷ USD, tăng 18,5%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6 tỷ USD, tăng 59,7%; giày dép  đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19,5%; túi xách, vali, mũ, ô dù đạt 1,2 tỷ USD, tăng 18,2%; hạt điều đạt 817 triệu USD, tăng 25,6%. Tuy nhiên cũng có một số mặt hàng xuất khẩu giảm cả về lượng và kim ngạch như cà phê -  cây nông nghiệp xuất khẩu chủ lực - giảm tới 39,6% về lượng và giảm 38,2% về kim ngạch; Tiếp đến là gạo giảm lần lượt là  7,4% và giảm 10,7%; than đá giảm 77,2% và giảm 65,3%; dầu thô giảm 5,5% và giảm 53,3%; xăng dầu giảm 27,2% và giảm 55%; sắt thép giảm 13,8% và giảm 15,3%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 12,7 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp đến là EU đạt 11,8 tỷ USD, tăng 8,6%; ASEAN đạt 7,7 tỷ USD, giảm 3,5%; Trung Quốc đạt 6,1 tỷ USD, giảm 1,2%; Nhật Bản đạt 5,7 tỷ USD, giảm 6%; Hàn Quốc đạt 3,1 tỷ USD, tăng 25%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 4/2015 đạt 13,2 tỷ USD, thấp hơn 1,2 tỷ USD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác thấp hơn 352 triệu USD; hàng điện tử máy tính và linh kiện thấp hơn 173 triệu USD; chất dẻo thấp hơn 101 triệu USD. Sang tháng 5, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 14,4 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước ước đạt 6 tỷ USD, tăng 9,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,4 tỷ USD, tăng 8,9%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Năm tăng 13%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 0,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,5%.

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 5 tháng đầu năm ước tính đạt 66,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 6,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39,7 tỷ USD, tăng 23,2%. Đáng chú ý một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh như ô tô đạt 2,3 tỷ USD, tăng 94,4% (ô tô nguyên chiếc tăng 185,7%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 11,5 tỷ USD, tăng 35,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 9,4 tỷ USD, tăng 36,9%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD, tăng 27%; sản phẩm chất dẻo đạt 1,4 tỷ USD, tăng 21,5%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 17,8%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đứng đầu với kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 19,5 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2014. Tiếp theo là Hàn Quốc đạt 11,3 tỷ USD, tăng 27,7%; ASEAN đạt 9,9 tỷ USD, tăng 7,2%; Nhật Bản đạt 6,1 tỷ USD, tăng 31,6%; EU đạt 3,6 tỷ USD, tăng 2,9%; Hoa Kỳ đạt 3,1 tỷ USD, tăng 13,5%.

Tính chung, nhập siêu 4 tháng đầu năm khoảng 2,1 tỷ USD. Nhập siêu tháng 5/2015 ước tính 900 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, nhập siêu ước tính 3 tỷ USD, tương đương 4,7% kim ngạch xuất khẩu, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,7 tỷ USD.

Theo lý giải của Tổng cục Thống kê, nguyên nhân nhập siêu cao là do nhu cầu nhập nguyên, vật liệu phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu tăng cao, đặc biệt là trong bối cảnh sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nước ngoài.

(T.Hương)