Nửa cuối tháng 4/2013: Nhập khẩu điện thoại và linh kiện tăng 35,6 triệu USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2013 (từ ngày 16/4 đến ngày 30/4) đạt gần 10,5 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4/2013 đã đưa tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 4/2013 lên 21 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước; trong đó xuất khẩu đạt 10,03 tỷ USD, giảm 4,5% và nhập khẩu là 10,97 tỷ USD, giảm 0,9%. Với kết quả trên thì trong kỳ 2 tháng 4/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 265 triệu USD.

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2013 đạt 5,38 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 712 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 4/2013. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 4/2013 tăng chủ yếu ở các  nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 528 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 116 triệu USD, dầu thô tăng 94 triệu USD, giày dép tăng 48 triệu USD, sắt thép tăng hơn 30 triệu USD…

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng lại giảm như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 77 triệu USD, hàng dệt may giảm 58 triệu USD, sắn và sản phẩm từ sắn giảm 25 triệu USD… so với kết quả của nửa đầu tháng 4/2013. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết kỳ 2 tháng 4/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 39,14 tỷ USD, tăng 16% so với 4 tháng năm 2012, tương đương tăng 5,39 tỷ USD về số tuyệt đối.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2013 đạt gần 5,12 tỷ USD, giảm 13,1% (tương ứng giảm 770 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ trước của tháng này.

Các nhóm hàng có kim ngạch giảm nhiều nhất trong nửa cuối tháng 4/2013 so với nửa đầu tháng 4 năm 2013 bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 202 triệu USD, dầu thô giảm 162 triệu USD, phương tiện vận tải khác & phụ tùng giảm 140 triệu USD, ngô giảm 48,8 triệu USD…

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng khác lại có kim ngạch nhập khẩu tăng  trong nửa cuối tháng 4 như: xăng dầu tăng 96 triệu USD, phế liệu sắt thép tăng 37,9 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện tăng 35,6 triệu USD, thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 28 triệu USD…

Như vậy, tính từ đầu năm  đến hết nửa sau tháng 4 năm 2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 39,86 tỷ USD, tăng 17% so với kết quả thực hiện của 4 tháng/2012, tương ứng tăng 5,8 tỷ USD về số tuyệt đối.

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)