Phú Thọ: Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tăng 0,8%

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của tỉnh tháng 5/2015 ước đạt 69,9 triệu USD, tăng 0,8% so tháng trước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tính chung 5 tháng, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của tỉnh ước đạt 347,7 triệu USD, tăng 32,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế tư nhân ước đạt 17,3 triệu USD, chiếm 5% tổng kim ngạch và giảm 33,1%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 330,4 triệu USD, chiếm 95% tổng kim ngạch và tăng 39,2%.

Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh tháng 5/2015 ước đạt 61,6 triệu USD, giảm 3,7% so tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 9,2 triệu USD, tăng 0,9%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 46,9 triệu USD, giảm 5,5%.

Sau 5 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của tỉnh ước đạt 327,1 triệu USD, tăng 25,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 25,2 triệu USD, giảm 37,1%; khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 45,3 triệu USD, tăng 6,2%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 256,6 triệu USD, tăng 43,8%.

(T.H)