Quá trình sàng lọc DN diễn ra mạnh mẽ

Trong tháng bảy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của cả nước là 5083 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 31518 tỷ đồng, giảm 16,5% về số doanh nghiệp và giảm 45% về vốn đăng ký so với tháng trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm tại các doanh nghiệp mới thành lập trong tháng là 88 nghìn người, giảm 1,1% so với tháng trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong tháng 7 là 4931 doanh nghiệp, giảm 22,6% so với tháng trước, bao gồm: 859 doanh nghiệp giải thể; 950 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 3122 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong tháng Bảy là 1106 doanh nghiệp, giảm 16,7% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 42398 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 262,4 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 6,19 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm tại các doanh nghiệp mới thành lập trong 7 tháng là 629,2 nghìn người, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể nói, quá trình sàng lọc, đào thải doanh nghiệp diễn ra khá mạnh trong cả nước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong 7 tháng là 37612 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể, có 5610 doanh nghiệp giải thể; 6774 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 25228 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Tổng vốn của các doanh nghiệp thực sự khó khăn, chắc chắn phải ngừng hoạt động là 291,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng vốn bổ sung thêm trong kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng là 9428 doanh nghiệp, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp theo ngành hoạt động 7 tháng qua, sản xuất, phân phối điện, nước, ga tăng 16% về số doanh nghiệp thành lập mới và giảm 32,8% về số doanh nghiệp khó khăn, giải thể hoặc ngừng hoạt động so với cùng kỳ năm 2013; bán buôn; bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 16,5% và tăng 12,1%; xây dựng giảm 9,2% và tăng 9,6%.   

(HTH)