Quảng Ninh: Trữ lượng than còn khoảng 8,6 tỷ tấn

Theo thông báo của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đến 2015, ở cả 3 vùng than Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh), 20 dự án sẽ kết thúc khai thác và thực hiện đóng cửa mỏ, tiếp đến giai đoạn 2016 - 2020 sẽ kết thúc khai thác và đóng cửa mỏ 28 dự án khác.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp Quy hoạch phát triển vùng than Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả đến năm 2020 có xét đến năm 2030, lãnh đạo Tập đoàn cho biết, tổng tài nguyên trữ lượng cả ba vùng, trữ lượng khoáng sản khoảng 8,6 tỷ tấn (trong đó vùng Uông Bí trên 5 tỷ tấn; Hạ Long trên 1,2 tỷ tấn, Cẩm Phả trên 2,2 tỷ tấn). Tài nguyên - trữ lượng than huy động vào quy hoạch đến năm 2020 là hơn 1,1 tỷ tấn.

Dự kiến, đến năm 2015 Quảng Ninh sẽ thực hiện xong các đề án thăm dò phần tài nguyên và trữ lượng than thuộc tầng trên mức - 300; giai đoạn 2016 - 2020 sẽ hoàn thành cơ bản công tác thăm dò đến đáy tầng than; về cơ bản mức khai thác tại các mỏ đã tới hạn cho phép...

Cũng theo Tập đoàn này, hiện một số ngành chúng ta đã phải nhập khẩu than và đến 2015 số lượng than Việt Nam phải nhập khẩu sẽ tăng lên. Do vậy, yếu tố khai thác tiết kiệm, bảo vệ môi trường và tìm kiếm nguồn than mới đang là vấn đề cấp thiết hiện nay của ngành...

(NP)