Quí I/2008: Kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt 1,35 tỉ USD

Trong quí I/2008, tỉnh Bình Dương thực hiện kim ngạch xuất khẩu đạt 1,35 tỉ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực có vốn FDI tăng cao nhất với 28,7%, kinh tế Nhà nước tăng 17,7% và kinh tế ngoài Nhà nước tăng 7,4%.

Kim ngạch xuất khẩu dây điện và cáp điện của Bình Dương đạt 46,3 triệu USD tăng 14,3% trong quý 1/2008. Ảnh minh họaKim ngạch xuất khẩu dây điện và cáp điện của Bình Dương đạt 46,3 triệu USD tăng 14,3% trong quý 1/2008. Ảnh minh họa

Các mặt hàng chủ yếu có kim ngạch lớn cũng tăng khá như sản phẩm bằng gỗ 256,4 triệu USD tăng 9,4%; hàng dệt may 182,2 triệu USD tăng 2,3%; hàng giày dép 160 triệu USD tăng 7%; hàng thủ công mỹ nghệ 52,6 triệu USD tăng 13,9%; dây điện và cáp điện 46,3 triệu USD tăng 14,3%; hàng điện tử 43,4 triệu USD tăng 43,6%... 

Ngoài hai sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu giảm hơn so với cùng kỳ là mủ cao su và mì ăn liền còn có thêm sản phẩm xe đạp và phụ tùng xe đạp giảm 67,1%... Trong kim ngạch xuất khẩu, các doanh nghiệp FDI chiếm tỉ trọng 75,8% giá trị. Ngoài các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu hoạt động ổn định, trong quý 1/2008, tỉnh Bình Dương có thêm 21 doanh nghiệp có vốn FDI đi vào sản xuất đồng thời có 35 dự án FDI bổ sung thêm 246 triệu USD vốn để mở rộng năng lực sản xuất, lắp đặt trang thiết bị, công nghệ hiện đại để nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm.

Để hoạt động xuất khẩu tăng nhanh và bền vững, đầu năm 2008, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai “Kế hoạch phát triển các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh đến năm 2010” với mục tiêu là phát triển xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; Tập trung khuyến khích, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như sản phẩm chế biến gỗ, dệt may, giày da, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm cao su... với mục tiêu đến năm 2010 sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chế biến gỗ đạt hơn 2,8 tỷ USD với mức tăng bình quân 37,84%/năm; sản phẩm dệt may hơn 1,17 tỉ USD, tăng bình quân 27%/năm; sản phẩm giày da 1,8 tỉ USD, mức tăng bình quân 30,58%/năm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ 282 triệu USD, mức tăng bình quân 16,5%/năm và sản phẩm cao su chế biến 172 triệu USD.

(Theo Vinanet)