Quý 1/2008: Bình Thuận xuất khẩu ước đạt 23,9 triệu USD

Theo Cục Thống kê Bình Thuận, kim ngạch xuất khẩu quý 1/2008 của Bình Thuận giảm 10% so cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 12,3 triệu USD (giảm 13,5% so cùng kỳ năm trước), hàng nông sản đạt 5,3 triệu USD (giảm 2,5%), hàng hoá khác 6,4 triệu USD (giảm 9,3%).

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Bình Thuận quý 1/2008 giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2007. Ảnh minh họaKim ngạch xuất khẩu thủy sản của Bình Thuận quý 1/2008 giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2007. Ảnh minh họa

Một số mặt hàng chủ yếu như: hải sản đông 2.893 tấn (giảm 12,7% so cùng kỳ năm trước), hải sản khô 254 tấn (giảm 45,1%); quả thanh long 5.629 tấn (giảm 19,6%), hàng dệt may 4,2 triệu USD (giảm 11,4%). Bên cạnh đó, nhập khẩu quý 1/2008, ước đạt 5 triệu USD (giảm 26,1% so cùng kỳ năm trước), trong đó vật tư nguyên liệu sản xuất đạt 4,9 triệu USD (giảm 24,9%).

Nguyên nhân xuất khẩu quý 1/2008 bị giảm là do từ giữa tháng 2/2008 đến nay các doanh nghiệp xuất hàng không ổn định do đơn giá hàng xuất giảm so với cùng kỳ năm trước; tỷ giá USD gần đây liên tục sụt giảm, giá nguyên nhiên vật liệu tăng dẫn đến tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu (nhất là trong chế biến thuỷ sản), hiệu quả xuất khẩu thấp, ảnh hưởng đến việc khai thác thêm thị trường mới.

Đáng chú ý là ngoài nhóm hàng thuỷ sản xuất khẩu bị sụt giảm do yếu tố thu mua nguyên liệu và tỷ giá USD giảm; ở nhóm hàng nông sản, mặt hàng nhân hạt điều tuy có xuất được so với cùng kỳ năm trước nhưng trong tháng 2/2008 không có hàng xuất; mặt hàng cao su quý 1/2008 không xuất được, mặt hàng thanh long đơn giá và lượng hàng xuất đều bị sụt giảm nên giá trị nhóm hàng này vẫn đạt thấp so với cùng kỳ.

Tình hình trên cho thấy để kim ngạch xuất khẩu đạt được kế hoạch đề ra cần phải có những giải pháp tích cực hỗ trợ trong khai thác thuỷ sản và tìm những giải pháp tích cực giúp cho doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động ổn định trước sức ép đồng USD.

(Trung Kiên tổng hợp từ nguồn Cục Thống kê Bình Thuận)