Quý 1/2014: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 65,78 tỷ USD

Đó là số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan công bố; kim ngạch xuất nhập khẩu của quý 1/2014 tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 33,42 tỷ USD, tăng 14,4% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 32,36 tỷ USD, tăng 12,5%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 2,02 tỷ USD giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 15,9 tỷ USD tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013.

(PV)