Quý 1/2015: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 35,7 tỷ USD

Quý 1/2015 kim ngạch xuất khẩu ước tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô 1,06 tỷ USD) ước đạt 25,08 tỷ USD, tăng 12,9%; xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước đạt 10,6 tỷ USD, giảm 5,1%.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Kim ngạch nhập khẩu quý I/2015 của cả nước đạt gần 37,5% tỷ USD, trong đó nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 23,1 tỷ USD, tăng 24,1%, chiếm 61,6% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhập khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 14,4 tỷ USD, tăng 5,7%.

Cũng trong quý I/2015, cả nước nhập siêu trên 1,8 tỷ USD, bằng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) xuất siêu khoảng 920 triệu USD (nếu kể cả dầu thô xuất siêu gần 2 tỷ USD); khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 3,8 tỷ USD.

(PT)