Quý 1/2017: Tổng trị giá XNK hàng hoá dự kiến đạt 89,36 tỷ USD

(eFinance Online) - Trong tháng 3 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 33,7 tỷ USD, tăng 19,3% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 16,3 tỷ USD, tăng 24,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 14,9%. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Với kết quả ước tính trên thì trong 3 tháng/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 89,36 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 43,73 tỷ USD, tăng 12,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 45,63 tỷ USD, tăng 22,4%.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 2,7 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,39 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 3/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 51,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 3 tháng/2017 lên 5,63 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2017 ước tính đạt 2 tỷ USD, tăng 16,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2017 ước tính là 5,31 tỷ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2017 ước tính đạt 1,05 tỷ USD, tăng 21,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2017 lên 3,08 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2017 ước tính đạt 1,05 tỷ USD, tăng 15,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2017 ước tính là 2,85 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2017 ước tính là  670 triệu USD, tăng 47,5% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2017 lên 1,74 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2017 ước tính là 600 triệu USD, tăng 20,7% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2017 lên 1,7 tỷ USD, tăng 21% so với 3 tháng/2016.

Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 3/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 580 triệu USD, tăng 36,1% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 3 tháng/2017 lên gần 1,5 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê: Xuất khẩu trong tháng 3/2017 ước tính là 180 nghìn tấn, tăng 22,9% so với tháng trước và trị giá là 406 triệu USD, tăng 22,3%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 3 tháng/2017 ước đạt 467 nghìn tấn với trị giá đạt 1,05 tỷ USD, giảm 1,6% về lượng và tăng 30,7% về trị giá so với 3 tháng 2016.

Xơ, sợi dệt các loại: Xuất khẩu trong tháng 3/2017 ước tính đạt 110 nghìn tấn, tăng 8,4% so với tháng trước và trị giá là 292 triệu USD, tăng 8,7%. Lượng xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại trong 3 tháng/2017 ước đạt 290 nghìn tấn, trị giá ước đạt 765 triệu USD, tăng 21,3% về lượng và tăng 27% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 2,8 tỷ USD, tăng 11,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 7,62 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 2,7 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 7,31 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 1,1 tỷ USD, tăng 15,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 2,89 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại: Ước tính trong tháng 3/2017 nhập khẩu 1,6 triệu tấn, tăng 5,7% và trị giá là 930 triệu USD, tăng 11,8% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 3 tháng/2017 ước đạt 4,34 triệu tấn, giảm 5,3% và trị giá là 2,42 tỷ USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 3/2017 là 900 triệu USD, tăng 30% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu vải các loại là 2,25 tỷ USD, tăng 5,5% so với 3 tháng/2016.

Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 3/2017 là 460 nghìn tấn, trị giá là 678 triệu USD, tăng 13,8% về lượng và 15,7% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,17 triệu tấn, trị giá là 1,71 tỷ USD, tăng 21,2% về lượng và tăng 33,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 3/2017 ước tính là 1 triệu tấn, tăng 27,6% so với tháng trước và trị giá là 520 triệu USD, tăng 20,9%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 3 tháng/2017 ước đạt 2,63 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,42 tỷ USD, giảm 4,3% về lượng và tăng 56,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 3/2017 là 160 nghìn tấn, tăng 33,1% và trị giá là 524 triệu USD, tăng 25,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 3 tháng/2017 ước đạt 402 nghìn tấn, giảm 6,9% và tổng kim ngạch ước đạt 1,31 tỷ USD, tăng 24% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 480 triệu USD, tăng 19,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 1,2 tỷ USD, tăng 7,7% so với 3 tháng/2016.

Sản phẩm từ chất dẻo: Nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo trong tháng 3/2017 ước tính là 450 triệu USD, tăng 17,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu mặt hàng này là 1,16 tỷ USD, tăng 17,2% so với 3 tháng/2016.

(PV)