Quỹ BOG xăng dầu còn dư 2.776,368 tỷ đồng

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, chiều nay (5/11), Bộ Tài chính đã có thông báo chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý III/2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 30/6/2015 là 1.794, 400 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 30/9/2015) là 1.189,513 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 30/9/2015) là 355,315 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG là 2,822 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III (đến hết ngày 30/9/2015) là 2.776,368 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, đây là số liệu tổng hợp theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (số liệu trước soát xét).

Trong kỳ công bố Quý III, Quỹ BOG của Tổng công ty Thương mại và Đầu tư được sáp nhập với Quỹ BOG của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (-144,949 tỷ đồng)...

>> Chi tiết tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý III/2015

(GK)