Quý I: Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng khá

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức song tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ninh trong quý I năm 2014 tiếp tục duy trì ổn định và đạt được mức tăng trưởng khá.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP, giá so sánh năm 1994) trong quý I năm 2014 tăng 5,8% so với cùng kỳ, trong đó giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 3%, dịch vụ tăng 9,3%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I/2014 ước đạt 8.081 tỷ đồng, đạt 25% dự toán năm, tăng 28% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu xuất nhập khẩu 4.742 tỷ đồng, thu nội địa 3.299 tỷ đồng, và các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách đạt 40 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách quý I ước đạt 2.858 tỷ đồng, đạt 24% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 1.120 tỷ đồng, chi thường xuyên 1.724 tỷ đồng.

Sau dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Tính chung quý I năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 8.870 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2014 tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 3,34% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn và tạo niềm tin cho doanh nghiệp, tập trung vào các hoạt động xúc tiến đầu tư. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu ngân sách nhà nước, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện chuyển đổi mô hình đầu tư, tập trung chỉ đạo và đẩy nhanh công tác quy hoạch, rà soát lại các dự án đang thực hiện và các dự án chậm tiến độ, tập trung vào các công trình trọng điểm

Đặc biệt, với thế mạnh du lịch, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các địa phương và Sở ngành có liên quan cần khẩn trương triển khai Chỉ thị số 23 của Chính phủ, đầu tư hạ tầng du lịch và dịch vụ, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, cải thiện môi trường kinh doanh du lịch và phải hoàn thiện phương án quản lý và vận chuyển khách du lịch trên vịnh Hạ Long trong năm nay.

(HTH)