Quý I/2008: Hà Nội đạt 31.220 thuê bao Internet

Theo Cục Thống kê Hà Nội, quý I/2008, Hà Nội có  58.740 thuê bao điện thoại và 31.220 thuê bao Internet. Doanh thu viễn thông đạt 643,4 tỷ đồng, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet chủ yếu là Buu điện Hà Nội (nay là Viễn thông Hà Nội), Tổng công ty Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và Công ty Thông tin viễn thông điện lực.

Năm 2007, thành phố Hà Nội tập trung vào phát triển dịch vụ Internet ADSL với tổng số 270.143 thuê bao, trong đó có 1.994 đại lý Internet.

(K.H tổng hợp)