Quý I/2013: Thu hút hơn 2.400 triệu USD vốn ODA

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2013, có 19 dự án ODA được ký kết với tổng trị giá là 2.417,88 triệu USD. Trong đó, vốn vay là 2.416,88 triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 1 triệu USD.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Một số dự án lớn được ký kết gồm: Các dự án sử dụng vốn vay của Nhật Bản như Dự án xây dựng nhà máy điện Ô Môn 3 với giá trị là 301,4 triệu USD; Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An - 206,57 triệu USD; Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1- giai đoạn 1 (ga Ngọc Hồi) - 179,1 triệu USD;… Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) do ADB tài trợ với tổng giá trị là 131 triệu USD…

Giải ngân 3 tháng đầu năm ước đạt khoảng 290 triệu USD, trong đó, vốn vay ước đạt 260 triệu USD, viện trợ không hoàn lại ước đạt 30 triệu USD, tương đương mức giải ngân so cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 3 năm 2013, nguồn vốn ODA cho vay lại đạt 3.300 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn vốn trong nước cho vay đầu tư của Nhà nước thực hiện ước khoảng 3.131,2 tỷ đồng. Dư nợ bình quân hỗ trợ xuất khẩu đạt khoảng 10.120,9 tỷ đồng, bằng 70,07% kế hoạch năm.

(HTH)