Quý I/2014: GDP ước tăng 4,96%

Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý 1/2014 tăng 4,96%, trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,37%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,69%, khu vực dịch vụ tăng 5,95%.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Như vậy, cùng với quý I năm 2012 và 2013, mức tăng GDP trong quý I/2014 đã hình thành xu hướng tăng trưởng GDP theo cấp độ tăng dần, từ mức 4,75% (2012) đến 4,76% (2013) lên 4,69% (2014). Tuy nhiên, tốc độ tăng GDP quý I/2014 vẫn còn thấp hơn tốc độ tăng GDP quý I các năm từ năm 2011 trở về trước (quý I/2011 tăng 5,9%, quý I/2010 tăng 5,97%…) và thấp hơn tốc độ tăng của quý IV/2013.

Đáng chú ý, một xu hướng tích cực là GDP tăng ở cả 3 nhóm ngành. Cụ thể, ngành nông, lâm nghiệp-thủy sản tăng 2,37% so với mức tăng 2,34% của năm 2013; nhóm ngành công nghiệp-xây dựng tăng 4,69% so với 4,59%; nhóm ngành dịch vụ tăng 5,95% so với 4,68%. Trong

Xét riêng từng khu vực kinh tế, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng chỉ tương đương mức tăng của năm 2013 (2,34%) với những đóng góp lớn từ lĩnh vực nông nghiệp, chiếm hơn 70% tốc độ tăng. Trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng đáng kể, lần lượt là 4,69% và 5,95%. Có thể thấy, tăng trưởng của khu vực dịch vụ vẫn cao nhất trong các ngành kinh tế, thể hiện vai trò dẫn dắt nền kinh tế.

Tuy nhiên, một thực tế là nếu so với tốc độ tăng trưởng cả năm theo kế hoạch (5,98%), tốc độ tăng của quý I năm nay mới bằng 85,5% kế hoạch, thấp hơn tốc độ tăng trưởng của quý I so với kế hoạch của các năm trước. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP của quý I năm 2013 là 87,8% kế hoạch, trong khi đó, năm 2012 là bằng 90,5% kế hoạch. Điều này cho thấy nhiệm vụ của các quý II,III,IV để đạt mức 5,98% đề ra còn khá nặng nề.

(HTH)