Quý I/2014: IIP tăng 9,1%

Nhờ sự nỗ  lực trong cải  cách  thủ  tục  hành  chính,  cải  cách  thể  chế  và  tái cơ cấu kinh tế, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tranh thủ và tận dụng mọi cơ hội nên hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm nay của hầu hết các ngành, lĩnh vực đạt kết quả khả quan. 

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Kinh tế - xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2015 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Hầu hết các nền kinh tế mới nổi hy vọng sẽ đạt mức tăng trưởng khả quan hơn nhờ giá dầu giảm, thanh khoản toàn cầu tăng. Sự phục hồi của kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ là đầu tầu cho các nền kinh tế phát triển, làm tăng nhu cầu đối với những mặt hàng xuất khẩu từ các nước đang phát triển tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, giúp khu vực này duy trì tốc độ tăng trưởng. Khu vực đồng Euro tuy không còn áp lực mạnh của cuộc khủng hoảng nợ công nhưng rủi ro suy thoái vẫn là điều quan ngại.

Ở trong nước, sản xuất kinh doanh nhìn chung thuận lợi do giá dầu giảm mạnh nên không chịu nhiều sức ép về chi phí đầu vào. Tuy nhiên, giá cả trên thị trường thế giới biến động mạnh, nhất là giá dầu gây áp lực lớn đến cân đối ngân sách Nhà nước. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt và đồng bộ Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 - 2016. Nhờ sự nỗ lực trong cải  cách  thủ  tục  hành  chính,  cải  cách  thể  chế  và  tái cơ cấu kinh tế, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tranh thủ và tận dụng mọi cơ hội nên hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm nay của hầu hết các ngành, lĩnh vực đạt kết quả khả quan. 

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Ba ước tính tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước (ngành khai khoáng tăng 7,5%; chế biến, chế tạo tăng 9,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 11%; cung cấp nước tăng 8,1%). Ước tính quí I năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1%, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,3% của cùng kỳ năm trước và mức tăng 4,9% của cùng kỳ năm 2013.

Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 6,7%, đóng góp 1,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6%, cao hơn nhiều mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm trước và đóng góp 6,8 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12,1%, cùng kỳ năm trước tăng 9,2%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,8%, cùng kỳ năm 2014 tăng 6,1%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Xét theo công dụng sản phẩm công nghiệp, trong quý I năm nay, chỉ số sản xuất của sản phẩm trung gian dùng cho quá trình sản xuất tiếp theo tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm dùng cho tích lũy và tiêu dùng cuối cùng tăng 9,9%; sản phẩm là tư liệu sản xuất tăng 12,9% (công cụ sản xuất tăng cao ở mức 30,7%; nguyên vật liệu xây dựng tăng 9,3%); sản phẩm tiêu dùng của dân cư tăng 8,8%.

Trong các ngành công nghiệp cấp 2, một số ngành có chỉ số sản xuất quí I tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 42,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 26,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 22,6%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 20,4%; dệt tăng 14,7%. Một số ngành có mức tăng khá: Sản xuất và phân phối điện tăng 12,1%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 10,8%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 7,7%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 6,1%; sản xuất đồ uống tăng 4,9%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 4,7%; khai thác than tăng 3,2%; sản xuất trang phục tăng 1,4%; sản xuất thuốc lá giảm 0,5%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 0,6%.

Xét theo sản phẩm công nghiệp, một số sản phẩm có chỉ số sản xuất quí I tăng cao so với cùng kỳ năm 2014: Điện thoại di động tăng 105%; ô tô tăng 52,6%; ti vi tăng 38,6%; thức ăn cho thủy sản tăng 27,4%; sơn hóa học tăng 17,2%; giày, dép da tăng 16,3%; sữa tươi tăng 16,2%; thức ăn cho gia súc tăng 16%. Điện sản xuất tăng 12,7%; thép cán tăng 12,4%; dầu mỏ thô khai thác tăng 9,8%. Trong khi đó, đường kính giảm 0,1%; quần áo giảm 0,3%; thuốc lá giảm 0,6%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 4,5%; khí hóa lỏng giảm 6,5%; xe máy giảm 11,8%.

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp quí I so với cùng kỳ năm 2014 của Thái Nguyên tiếp tục tăng cao ở mức 568,1%; Hải Phòng tăng 15,1%; Quảng Nam tăng 13,4%; Cần Thơ tăng 13,4%; Đồng Nai tăng 8,3%; Đà Nẵng tăng 8,2%; Hà Nội tăng 7,7%; Hải Dương tăng 6,1%; Bình Dương tăng 5,9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,5%; Vĩnh Phúc tăng 5,4%; Quảng Ninh tăng 4,2%. Đáng chú ý, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 4,4%; Quảng Ngãi giảm 9,2%, đặc biệt, Bắc Ninh - địa phương có nhiều khu công nghiệp với sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI lớn như SamSung lại có chỉ số sản xuất công nghiệp quý I giảm  lớn nhất với mức 30,5%.

Tiêu thụ ngành chế biến tăng cao

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02/2015 giảm 26,2% so với tháng trước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 2 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2014: Sản xuất xe có động cơ tăng 49,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 44,4%; sản xuất kim loại tăng 33,1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 26%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng khá: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 19,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 16,1%; sản xuất thiết bị điện tăng 14,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 12,7%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 8,3%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 7,2%; sản xuất trang phục tăng 4,6%; dệt tăng 1,7%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hóa chất tăng 0,9%; sản xuất đồ uống giảm 0,1%; sản xuất thuốc lá giảm 9,7%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 10,7%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 01/3/2015 tăng 10,9% so với cùng thời điểm năm 2014, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sản xuất xe có động cơ tăng 9,7%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 1,6%; sản xuất thiết bị điện giảm 15,8%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 38%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với mức tăng chung: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 119,5%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 93,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 38,3%; sản xuất đồ uống tăng 35,9%; sản xuất trang phục tăng 29,1%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 22,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 21,8%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 21,5%; dệt tăng 19%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/3/2015 tăng 5,4% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,1%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 3,2% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,2%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 4,1% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,8%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,9%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/3/2015 so với cùng thời điểm năm trước của Thái Nguyên tăng 138,1% (chủ yếu tăng trong ngành sản xuất điện thoại thông minh); Hải Dương tăng 14,2%; Bà Rịa- Vũng Tàu tăng 13,1%; Bắc Ninh tăng 11,7%; Đà Nẵng tăng 5,2%; Bình Dương tăng 3,5%; Quảng Nam tăng 1,8%; Vĩnh Phúc tăng 1,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,5%; Hải Phòng tăng 1,2%; Đồng Nai tăng 1%; Cần Thơ tăng 0,9%; Quảng Ngãi tăng 0,6%; Hà Nội tăng 0,4%; Quảng Ninh tăng 0,1%.

(T.Hương)