Quý I/2014: Quỹ bình ổn giá xăng, dầu còn hơn 842 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong Quý I/2014 (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/3/2014).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, tại thời điểm ngày 31/12/2013, số dư Quỹ BOG là khoảng 169,219 tỷ đồng. Ước đến hết quý I/2014, số dư Quỹ BOG là khoảng 842,016 tỷ đồng; trong đó, số trích Quỹ BOG trong Quý I/2014 là khoảng 1.043,504 tỷ đồng và số sử dụng Quỹ BOG trong quý I/2014 là khoảng 370,707 tỷ đồng.

Cũng theo tổng hợp về tình hình trích và sử dụng Quỹ BOG của Bộ Tài chính, tính đến hết quý 1/2014, có 13 trong tổng số 19 doanh nghiệp đang có quỹ bình ổn dương.

Cụ thể, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có số dư quỹ là 649,3 tỷ đồng; Tổng công ty xăng dầu Quân đội với số dư trên 154 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM  và công ty xuất nhập khẩu Thanh Lễ có số dư lần lượt là 100 và xấp xỉ 109 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số DN đầu mối khác có số dư quỹ bị âm như Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) âm 45,5 tỷ đồng; công ty cổ phần lọc hóa dầu Việt Nam âm 30,17 tỷ, Tổng công ty Kỹ thuật và Đầu tư âm 145 tỷ...

(PV)