Quy mô vốn của DN đã được cải thiện

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê về tình hình doanh nghiệp 11 tháng năm 2014, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn nhưng doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2014 có quy mô vốn tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy môi trường kinh doanh đã được cải thiện, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
 
Cụ thể, cả nước có 67.790 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 391,3 nghìn tỷ đồng, giảm 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2013.
 
Cũng theo Tổng cục Thống kê, xu hướng thanh lọc diễn ra mạnh mẽ từ năm 2013 đến nay đã sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng, không chỉ linh hoạt để tồn tại qua giai đoạn khó khăn nhất mà còn tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh mới để mở rộng quy mô hoạt động. Cụ thể, trong 11 tháng, có 20,8 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 544,7 nghìn tỷ đồng. Trong 11 tháng năm nay, cả nước có 60.340 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn... Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn trong giai đoạn khó khăn. Để sớm có sự phát triển ổn định hơn, bên cạnh yêu cầu phải giải quyết những hạn chế nội tại, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa từ những chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, các Bộ, ngành.
 
Trong 11 tháng, cả nước có 14.208 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
 
Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, tình hình đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp trong 11 tháng năm nay theo ba xu hướng chính. Theo đó, ngành có xu hướng tốt lên khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2013 (Hoạt động dịch vụ khác tương ứng tăng 8,3% và giảm 18,7%...). Bên cạnh đó, một số ngành có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua biến động tăng số lượng doanh nghiệp gia nhập cũng như số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,7% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 8,6% về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường...
 
Tuy nhiên, một số ngành vẫn gặp khó khăn như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 13,8% về số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 12,7% về số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 0,6% và tăng 9,3%...
 
(T.Hương)