Sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 5,6%

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm nay ước tính tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong tháng 11, ngành khai khoáng giảm 4,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,2%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,8%.

Trong 11 tháng, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 9,2%. Trong mức tăng chung của mười một tháng năm nay, ngành chế biến, chế tạo đóng góp 5 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai thác làm giảm 0,1 điểm phần trăm.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao trong 11 tháng so với cùng kỳ năm trước là: Dệt tăng 21,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 15,3%... Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6%; Đồng Nai tăng 7,6%; Bình  Dương tăng 7,4%; Hà Nội tăng 4,4% Hải Phòng tăng 4,2%; Bắc Ninh tăng 4,3%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng năm nay tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao là: Sản xuất xe có động cơ tăng 37,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 30,6%; sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,6%; sản xuất thiết bị điện tăng 17,1%...

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/11/2013 toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,4% so với cùng thời điểm năm 2012, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm là: Sản xuất thiết bị điện tăng 8,6%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6,1%; sản xuất trang phục giảm 4,6%; dệt tăng 1,5%...

Tuy nhiên, vẫn còn những ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung như: Sản xuất đồ uống tăng 120,8%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 111,4%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 80,2%...

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 là 72,4%; tỷ lệ tồn kho bình quân mười tháng năm nay là 74%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho bình quân cao là: Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 119,6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 113,1%; sản xuất, chế biến thực phẩm 86,2%.

Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/11/2013 tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước không biến động nhiều; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,8%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động của ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5%; sản xuất và phân phối điện tăng 3,6%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,7%.

(HTH)