Sản xuất công nghiệp tháng 9/2015 tăng 10,1%

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, so với tháng 9/2014, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 9/2015 tăng 10,1%. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,8% (cao hơn mức tăng 6,7% của cùng kỳ 9 tháng năm 2014 so với năm 2013 và mức tăng 5,4% của cùng kỳ 9 tháng năm 2013 so với năm 2012).

Về tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến khả quan hơn so với cùng kỳ 2014. Nguồn Internet.Về tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến khả quan hơn so với cùng kỳ 2014. Nguồn Internet.

Theo đánh giá chung, tăng trưởng sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2015 cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2013 và năm 2014. Bên cạnh đó, thông qua mức tăng trưởng hàng tháng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và tăng trưởng của ngành sản xuất và phân phối điện, có thể thấy sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng phát triển.

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành là yếu tố tích cực của phát triển sản xuất kinh tế. Nhóm mặt hàng cơ khí tăng trưởng khá là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp hỗ trợ bắt đầu xu hướng phát triển.

Nhóm ngành dệt, da giày, sản xuất sản phẩm điện tử (điện thoại di động), máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất xe có động cơ…có sự tăng trưởng cao, tuy nhiên giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cải thiện nhiều, chủ yếu vẫn thực hiện theo hình thức gia công, lắp ráp; tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị chưa đạt yêu cầu phát triển, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu là chủ yếu.

Ngành khai khoáng mặc dù gặp nhiều khó khăn (do thiên tai) nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành, sản xuất đang ở mức ổn định, tập trung ở những sản phẩm là nguyên liệu đầu vào của sản xuất như than, đá, cát, sỏi, đất sét...

Sản xuất điện gặp khó khăn do nước về hồ thấp, nguồn khí PM3 vận hành không ổn định, xảy ra nhiều sự cố, đặc biệt sự cố ngoài giàn BRE đã ảnh hưởng đến cung ứng điện khu vực Tây Nam bộ … nhưng do ngành điện đã thực hiện dự phòng tốt, huy động được nguồn nhiệt điện than, khí và các Nhà máy Vĩnh Tân, Duyên Hải 1 nên ngành đã đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt góp phần phát triển kinh tế ổn định.

Về tình hình tiêu thụ và tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt những kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tiêu thụ tăng trưởng khá, tồn kho ở mức thấp hơn cùng kỳ, đây là những dấu hiệu tích cực thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Nhìn chung các doanh nghiệp vẫn chưa chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước. Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất gia công, lắp ráp vẫn duy trì ở mức cao như máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, linh kiện điện thoại, nguyên phụ kiện dệt may, da giày.

Vì vậy, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và trong ngắn hạn là ảnh hưởng từ sự suy giảm kinh tế của Trung Quốc, các doanh nghiệp song song với việc tiếp tục củng cố vị trí tại các thị trường xuất khẩu truyền thống và mở rộng thêm các thị trường tiềm năng, cần chủ động hơn nữa về nguồn lực, đầu tư thiết bị công nghệ phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước chủ động cung ứng nguyên phụ liệu.

(Thanh Huyền)