Sàng lọc doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ

11 tháng đầu năm 2013, trong khi số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 9,5% về số lượng thì số vốn đăng ký lại giảm 15,4%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo số liệu mới công bố ngày 28/11 từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước có 71.018 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 359.470 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2012 tăng 9,5% về số doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tuy tăng về số lượng nhưng số vốn đăng ký giảm 15,4%. Về số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động: 11 tháng đầu năm 2013 có tổng số 54.932 doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, 8.857 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể. Có 46.075 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động.

Riêng trong tháng 11 có 6.829 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 37.595 tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp, tuy nhiên giảm 7,2% về số vốn đăng ký so với tháng 10 năm 2013. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động trong 11 tháng là 12.709 doanh nghiệp.

Nhờ sự phục hồi phần nào của doanh nghiệp, đặc biệt khu vực FDI, đã góp phần duy trì mức tăng tổng thu ngân sách Nhà nước, cụ thể từ đầu năm đến 15/11/2013 ước tính đạt 657,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm. Phần hụt thu của khu vực DNNN so với dự toán đã được bù đắp bằng số tăng thu của khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nên tốc độ tăng thu nội địa vẫn được duy trì so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá, cơ cấu doanh nghiệp đăng ký có sự chuyển dịch khác nhau giữa các vùng kinh tế. Một số địa phương thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nổi bật là các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang có lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng đồng thời số doanh nghiệp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước. Tại một số vùng khác, quá trình tham gia, đào thải, sàng lọc doanh nghiệp đang diễn ra rất mạnh mẽ khi có số doanh nghiệp gia nhập cũng như rút lui khỏi thị trường tăng so với cùng kỳ năm trước. Điển hình là một số địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long như: TP.HCM, Thanh Hóa, Đắc Lắc, Bạc Liêu…

Ngược lại với tình hình trên, hoạt động doanh nghiệp tại vùng Đồng bằng Sông Hồng vẫn còn nhiều khó khăn với số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng thấp, trong khi đó số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải dừng hoạt động tăng. Đặc biệt là một số tỉnh như: Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng.

(T.Hương)