Số DN thành lập mới tăng mạnh về số lượng và vốn đăng ký

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 3, cả nước có 7.487 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 35.081 tỷ đồng, tăng 87% về số DN và tăng 82,9% về số vốn đăng ký so với tháng 2.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tính chung, trong quý I năm 2014, cả nước có 18.358 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 97.983 tỷ đồng, tăng 16,9% về số DN và 23,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. So với quý I năm 2013, số DN thành lập mới và số vốn đăng ký lần lượt tăng 8,9% và tăng 3,6%.

Trong tháng 3, tổng số DN gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 4.358 DN, tăng 1,6% so với tháng 2. Quý I năm 2014, tổng số DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 16.745 DN, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số DN gặp khó khăn, ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động trong quý I năm 2014 là 4.622 DN, tăng 48,9% so với Quý IV năm 2013.
 
Về cơ cấu DN đăng ký theo lĩnh vực, trong quý I, những ngành có xu hướng tốt lên như hoạt động phục vụ cá nhân (thành lập mới tăng 52,1%, dừng hoạt động giảm 3,3%), tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (thành lập mới tăng 18,9%, dừng hoạt động giảm 14,7%), sản xuất phân phối điện, nước, gas (thành lập mới tăng 57,3%, dừng hoạt động giảm 5,4%). Một số ngành đang có sự tái cơ cấu mạnh mẽ như nghệ thuật, vui chơi và giải trí; thông tin và truyền thông; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; kinh doanh bất động sản…
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành gặp khó khăn so với cùng kỳ năm trước khi có số DN đăng ký thành lập mới tăng thấp trong khi DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động tăng cao hơn như dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ, xây dựng...
 
(HTH)