Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8%

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cho biết, tính chung cả 9 tháng đầu năm 2013, cả nước có 58.231 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 281.359 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2012 thì số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8%, tuy nhiên, số vốn đăng ký giảm 21,6%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

So với Quý III năm 2012, số DN đăng ký thành lập mới tăng 11,4% về số lượng, tuy nhiên giảm 18,9% về số vốn đăng ký. Trong Quý III năm 2013 có 19.323 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 87.798 tỷ đồng, giảm 16,7% về số doanh nghiệp và 23,1% về số vốn đăng ký so với Quý II, tăng 23% và 10,6% so với Quý I/2013.

Trong số DN tạm dừng hoạt động, đã có 11.299 DN đã quay trở lại hoạt động. Trong đó chủ yếu là DN ở các ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy (4.060 DN). Đặc biệt, đã có 1.628 DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 1.918 DN ngành xây dựng đã dừng hoạt động trước đây đã quay trở lại hoạt động. Riêng ở thành phố.Hồ Chí Minh cũng có hơn 4.000 DN đã quay trở lại hoạt động.

Một số vùng như Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên có số DN chiếm tỷ trọng thấp so với cả nước nhưng số doanh nghiệp đăng ký và thành lập mới lại tăng nhanh, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể phải tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Yên Bái có số DN thành lập mới tăng 18,1%, dừng hoạt động giảm 31,5%; Lâm Đồng: thành lập mới tăng 22,8%, dừng hoạt động giảm 44,3%; Hà Tĩnh: thành lập mới tăng 46,6% dừng hoạt động giảm 78,8%...

Đánh giá về tình hình doanh nghiệp trong nước, tại cuộc giao ban sản xuất của Bộ KHĐT, ông Bùi Hà - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân - Bộ KHĐT cho rằng, DN Việt Nam vẫn gặp phải không ít khó khăn, trong khi đó, khối DN có vốn đầu tư nước ngoài lại tạo ra điểm sáng khi xuất khẩu tiếp tục tăng.

(HTH)