Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2016

(eFinance Online) -  Bộ Tài chính vừa công bố số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý II/2016. Theo đó, đến hết ngày 30/6, sau khi đã cộng, trừ tiền lãi phát sinh, số dư Quỹ BOG là 1.495,432 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính cho biết, tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 30/6/2016) là 1.525,270 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 30/6/2016) là 3.821,647 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là 4,985 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 323 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016: 3.970,063 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2016: 3.787,147 tỷ đồng.

(T.H)