Số vốn FDI đăng ký cấp mới giảm mạnh so cùng kỳ

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2013 cả nước có 99 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 532 triệu USD, bằng 46,1% so với cùng kỳ năm 2012 và 31 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 98,3 triệu USD, bằng 19,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 630,3 triệu USD, bằng 38,1% so với cùng kỳ năm 2012. Theo đánh giá, số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm  giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012 là do trong 2 tháng đầu năm 2012 có cấp một số dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư như Dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN với tổng vốn đầu tư là 574 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam vốn đầu tư 180 triệu USD và Dự án Công ty TNHH Lock & Lock Living vốn đầu tư 150 triệu USD. Một số dự án lớn được cấp phép trong 2  tháng  năm 2013 là: Dự án Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam tại Đồng Nai của nhà đầu tư Terumo Corporation - Nhật Bản với tổng đầu tư là 98 triệu USD; Dự án Bệnh viện Shink Mark của nhà đầu tư Radiant City (Samoa) và Shink Mark (Đài Loan) tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Pruksa Việt Nam của nhà đầu tư Pruksa International Company Limited - Thái Lan tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư là 50 triệu USD.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong  2 tháng đầu  năm 2013 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 44 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 408,9 triệu USD, chiếm 64,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong  2 tháng. Lĩnh vực Y tế và trợ giúp xã hội đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 80 triệu USD, chiếm gần 12,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực Kinh doanh bất động sản với 2 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 50,2 triệu USD.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20  tháng  2  năm 2013 có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 258 triệu USD, chiếm 40,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Đài Loan đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 81,4 triệu USD, chiếm 12,9% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 56 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2013 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 tỉnh thành phố, trong đó Đồng Nai là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 214,35 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 34% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 134,9 triệu USD, chiếm 21,4%. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 118 triệu USD.

(HTH)