Sức mua tiêu dùng chưa có nhiều cải thiện

Thị trường hàng hóa bán lẻ và hoạt động dịch vụ trong tháng Bảy nhìn chung không có biến động lớn. Mặc dù hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại thực hiện chương trình khuyến mãi và giảm giá nhiều sản phẩm hàng hóa nhưng sức mua chưa có nhiều cải thiện.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy ước tính đạt 238,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng nhẹ ở mức 0,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 3%; doanh thu dịch vụ lữ hành giảm 3,8%, chủ yếu do mùa du lịch hè của năm đã vào thời điểm cuối nên doanh thu du lịch của một số tỉnh ven biển giảm: Bình Định giảm 5,2%; Phú Yên giảm 3,2%; Hải Phòng giảm 2,7%; Đà Nẵng giảm 1,9%; riêng Hà Tĩnh giảm mạnh ở mức 55,1%.

Tính chung 7 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1654,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,3%. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 7,8%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1431 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,5%, tăng 11,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 57,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,4%, tăng 26,1%. Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng, kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 1242,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,1% tổng mức và tăng 10,1%; dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 202,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,2%, tăng 12,8%; dịch vụ khác đạt 193,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7%, tăng 18,3%; du lịch lữ hành đạt 17 nghìn tỷ đồng, chiếm 1%, tăng 19,4%.

(HTH)