Tháng 1 cả nước nhập siêu 500 triệu USD

Nhập siêu tháng Một ước tính 500 triệu USD, bằng 3,9% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 1,2 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 690 triệu USD.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng Mười Hai năm 2014 đạt 12,9 tỷ USD, thấp hơn 224 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại các loại và linh kiện thấp hơn 466 triệu USD; điện tử máy tính thấp hơn 218 triệu USD; hàng dệt may cao hơn 190 triệu USD; giày dép cao hơn 117 triệu USD. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện năm 2014 đạt 150,2 tỷ USD, tăng 144 triệu USD so với ước tính.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Một năm nay ước tính đạt 12,9 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước, bao gồm khu vực kinh tế trong nước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 3,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 8,2 tỷ USD, tăng 0,1%; dầu thô đạt 290 triệu USD, giảm 30%, chủ yếu do giá xuất khẩu dầu thô giảm 21,1% so với tháng trước. Một số mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch tăng cao so với tháng trước: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 34,6%; hạt tiêu tăng 20,2%; gạo tăng 13,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 10,9%; sắn và sản phẩm của sắn tăng 8,4%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm nhiều: Rau quả giảm 31,9%; than đá giảm 31,6%; dầu thô giảm 30%; thủy sản giảm 20,8%; hóa chất giảm 19,8%; chè giảm 17,7%; xăng dầu giảm 16,8%; sản phẩm chất dẻo giảm 13,3%; sắt thép giảm 12,5%; hạt điều giảm 12,4%.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Một năm nay tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 12,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 8,2%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 62,2%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 27,7%; hạt điều tăng 26,9%; dây điện và cáp điện tăng 26,4%; giày dép 23,2%; sắn và sản phẩm của sắn tăng 20,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 19,7%; cao su tăng 18,4%; chè tăng 17,4%; sắt thép tăng 11,6%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm nhiều: Xăng dầu giảm 54,9%, chủ yếu do giá xuất khẩu dầu thô giảm 56,7% so với cùng kỳ năm 2014; than đá giảm 46,1%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 42,2%; dầu thô giảm 36,5%; hạt tiêu giảm 20,6%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu tháng Một năm 2015: Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 2,6 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014; EU đạt 2,4 tỷ USD, tăng 10,5%; ASEAN đạt 1,5 tỷ USD, tăng 3,7%; Trung Quốc đạt 1,4 tỷ USD, giảm 2,5%. Nhật Bản đạt1,3 tỷ USD, tăng 4,9%; Hàn Quốc đạt 610 triệu USD, tăng 13,5%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng Mười Hai năm 2014 đạt 14 tỷ USD, cao hơn 38 triệu USD so với số ước tính, trong đó sắt thép cao hơn 173 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 108 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện thấp hơn 119 triệu USD; vải thấp hơn 75 triệu USD. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện năm 2014 đạt 148,1 tỷ USD, tương đương số ước tính.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Một ước tính đạt 13,4 tỷ USD, giảm 4,5% so với tháng trước, bao gồm khu vực đầu tư nước ngoài đạt 7,8 tỷ USD, giảm 2,4%; khu vực kinh tế trong nước đạt 5,6 tỷ USD, giảm 7,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm nhiều: Lúa mỳ giảm 33%; dầu mỡ động thực vật giảm 25,4%; tân dược giảm 25%; sắt thép giảm 22,1%; xăng dầu giảm 19,2%; ô tô giảm 19% (ô tô nguyên chiếc giảm 33,5%); hóa chất giảm 18,4%; chất dẻo giảm 13,4%; giấy các loại giảm 10,5%.

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tháng Một năm nay tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực đầu tư nước ngoài tăng 41,4%; khu vực kinh tế trong nước tăng 28%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước: Ô tô tăng 116,5% (ô tô nguyên chiếc tăng 144,5%); phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 72,4%; sắt thép tăng 65,5%; sản phẩm từ dầu mỏ tăng 59,3%; phân bón tăng 57%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 50,3%; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cùng tăng 50%; cao su tăng 46,5%; sản phẩm chất dẻo tăng 43,6%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép tăng 43,2%; kim loại thường tăng 38,7%; vải tăng 38,6%; sản phẩm hóa chất tăng 30%; sợi dệt tăng 29,8%; xe máy và linh kiện, phụ tùng tăng 29,6%; giấy các loại tăng 21,6%; thuốc trừ sâu tăng 21,2%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu tháng Một năm 2015: Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 4,2 tỷ USD, tăng mạnh với 47,1% so với cùng kỳ năm 2014; ASEAN đạt 2 tỷ USD, tăng 26,6%; Hàn Quốc đạt 1,9 tỷ USD, tăng 12,6%; Nhật Bản đạt 1,2 tỷ USD, tăng 66,6%; EU đạt 788,2 triệu USD, tăng 32,4%; Hoa Kỳ đạt 580 triệu USD, tăng 34,1%.

Tháng Mười Hai năm 2014 nhập siêu gần 1,2 tỷ USD, tăng 260 triệu USD so với số ước tính. Tính chung năm 2014, xuất siêu đạt 2,1 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với ước tính. Nhập siêu tháng Một ước tính 500 triệu USD, bằng 3,9% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 1,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 690 triệu USD.

(HTH)