Tháng 10/2015: Nhập siêu 100 triệu USD

Báo cáo của Bộ Công Thương mới công bố ngày 2/11 cho thấy, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá tháng 10/2015 ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng 9 và tăng 4% so với tháng 10 năm 2014. Theo đó, nhập siêu tháng 10 ước 100 triệu USD, bằng 0,7% kim ngạch xuất khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo báo cáo, tính chung 10 tháng năm 2015, KNNK ước đạt gần 138,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2014. KNNK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 82,1 tỷ USD, tăng 19,3%, chiếm tỷ trọng 59,2% tổng KNNK cả nước; KNNK của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 56,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 40,8% tổng KNNK cả nước, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu hàng hoá 10 tháng năm 2015 của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 122,4 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 88,2% KNNK. Xét về giá, so với cùng kỳ, một số mặt hàng có giá nhập khẩu bình quân tăng: Hạt điều tăng 20,9%; ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 7,6%. Bên cạnh đó, giá nhập khẩu bình quân của đa số mặt hàng giảm như: đậu tương giảm 21,2%; than đá giảm 32,3%; dầu thô giảm 44%; thép các loại giảm 25,7%...

Xét về lượng, những mặt hàng tính được về lượng nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ là: Hạt điều tăng xấp xỉ 58,5%, ngô tăng 60,3%, than đá tăng 112,3%; cao su các loại tăng 21,1%; bông các loại tăng 43,2%; ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 101,9%; ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 58,5%... Trong khi đó, chỉ có 1 mặt hàng có lượng nhập khẩu giảm là phế liệu sắt thép (giảm 5,7%).

Về thị trường nhập khẩu, KNNK từ Châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 80,3%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm 14,1%, các nước Đông Á chiếm 62,6%, riêng Trung Quốc chiếm gần 29,5% trong tổng KNNK của cả nước. Về tốc độ tăng, trong 10 tháng nhập khẩu từ thị trường Châu Á tăng 13,1%, Châu Mỹ tăng 28,5%, trong đó Mỹ tăng 27,3%, Châu Phi tăng 47%, Châu Đại Dương tăng 0,5%, Châu Âu tăng 19,2%, đa số các nước tại thị trường Châu Âu đều có KNNK tăng mạnh so với cùng kỳ (trên 20,0%) như Áo, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp...

Nhập siêu tháng 10 ước 100 triệu USD, bằng 0,7% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 10 tháng 2015, nhập siêu khoảng 4,13 tỷ USD, bằng 3,1% kim ngạch xuất khẩu, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu khoảng 17,1 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 13 tỷ USD.

(Thanh Huyền)