Tháng 11: Kim ngạch xuất khẩu giảm 6,2%

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, tháng 11, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 13,200 tỷ USD, giảm 6,2% so với tháng 10 và tăng 10,6% so với tháng 11/2013. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 8,5 tỷ USD, giảm 6,6% so với tháng 10 và tăng 13,2% so với tháng 11/2013.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet.Ảnh minh họa - Nguồn Internet.

Tính chung 11 tháng năm 2014 KNXK ước đạt 137 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 16,5 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 44,8 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng KNXK của cả nước, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 92,2 tỷ USD, chiếm 67,3% tổng KNXK của cả nước, tăng 14,1%. Nếu không kể dầu thô, KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 85,4 tỷ USD tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhóm hàng nông lâm thủy sản 11 tháng năm 2014 xuất khẩu ước đạt 20,6 tỷ USD, chiếm 15% trong tổng KNXK, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 2,6 tỷ USD). Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh như thuỷ sản tăng 20,2%, rau quả tăng 39,6%, nhân điều tăng 23,1%, cà phê tăng 34,3%, hạt tiêu tăng 36%. Các mặt hàng như chè và gạo đã có mức tăng nhẹ trở lại (1,1% và 2,9%). Trong 11 tháng năm 2014 chỉ có hai mặt hàng sắn giảm 2,3%, cao su giảm 26,2%.

Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản 11 tháng năm 2014 ước đạt gần 8,4 tỷ USD, chiếm 6,1% trong tổng KNXK, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với giảm 366 triệu USD. Trong đó, than đá giảm 37,9%; xăng dầu các loại giảm 22,9%, quặng và khoáng sản khác giảm 5,5%. Chỉ có mặt hàng dầu thô là vẫn giữ được mức tăng nhẹ 3,2%.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến 11 tháng năm 2014 ước đạt gần 100,1 tỷ USD, chiếm 73,1% trong tổng KNXK, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với tăng hơn 12,9 tỷ USD. Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 20% là thức ăn gia súc và nguyên liệu 37,2%, hóa chất 60,5%, túi sách, vali, mũ, ô dù 33,4%, giầy dép các loại 23%, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 20,9%. Hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là: phân bón các loại giảm 12,1%, giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 2,4%. 

Nhóm hàng hóa khác ước đạt gần 7,9 tỷ USD, tăng 21,2% và chiếm tỷ trọng 5,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

(Thanh Huyền)