Tháng 11 nhập siêu ước 200 triệu USD

Tháng 11/2015 nhập siêu của Việt Nam ước 200 triệu USD, bằng 1,4% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 11 tháng 2015, nhập siêu 3,78 tỷ USD, bằng 2,5% kim ngạch xuất khẩu, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 18,78 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu gần 15 tỷ USD.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ vẫn có mức tăng khá cao. Nguồn Internet.Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ vẫn có mức tăng khá cao. Nguồn Internet.

Cụ thể, tháng 11, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng 11 năm 2014, trong đó: KNNK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 8,6 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung 11 tháng năm 2015, KNNK ước đạt 152,5 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2014. KNNK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 90,1 tỷ USD, tăng 18,1%, chiếm tỷ trọng 59,1% tổng KNNK cả nước; KNNK của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 62,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 40,9% tổng KNNK cả nước, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu hàng hoá 11 tháng năm 2015 của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 134,6 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 88,3% KNNK, chủ yếu tập trung vào nhóm các mặt hàng là nguyên liệu cho sản xuất. Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu có KNNK ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4% KNNK. Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 5,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3,8% KNNK.

So với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của đa số mặt hàng giảm như: đậu tương giảm 21,1%; than đá giảm 33,3%; dầu thô giảm 41,5%; thép các loại giảm 25,9%...Riêng hạt điều có giá nhập khẩu bình quân tăng 18% và ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 6,5%.

Xét về lượng, những mặt hàng tính được về lượng nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ là: Hạt điều tăng 47,9%, ngô tăng 57,4%, than đá tăng 111,6%; khí hóa lỏng tăng 20,3%; bông các loại tăng 38,9 %; ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 92,7%; ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 70,5%... Một số mặt hàng có lượng nhập khẩu giảm: Dầu thô giảm 70,2%; đậu tương giảm 3%; phế liệu sắt thép giảm 5,6%.

KNNK từ Châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 80,48%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm 14,3%, các nước Đông Á chiếm 62,6%, riêng Trung Quốc chiếm gần 29,56% trong tổng KNNK của cả nước. Về tốc độ tăng, trong 11 tháng nhập khẩu từ thị trường Châu Á tăng 12,7%, Châu Mỹ tăng 26,6%, trong đó Mỹ tăng 28,5%, Châu Phi tăng 40,1%, Châu Đại Dương giảm 0,38%, Châu Âu tăng 20%, đa số các nước tại thị trường Châu Âu đều có KNNK tăng mạnh so với cùng kỳ (trên 20%) như Áo, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp..

Theo đánh giá chung, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 88,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng như: điện thoại di động, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ vẫn có mức tăng khá cao so với cùng kỳ.

(Thanh Huyền)