Tháng 11/2015: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,3 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 11/2015 ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với tháng 11/2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính chung 11 tháng năm 2015, KNXK ước đạt 148,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với tăng 11,35 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 43,56 tỷ USD, chiếm 29,3% tổng KNXK của cả nước, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 105,1 tỷ USD, chiếm 70,7% tổng KNXK của cả nước, tăng 13,5%; nếu không kể dầu thô KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 101,6 tỷ USD tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhóm hàng nông lâm thủy sản: 11 tháng năm 2015, xuất khẩu ước đạt 18,9 tỷ USD, chiếm 12,7% trong tổng KNXK, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với giảm 1,56 tỷ USD), trong đó có 4 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng: rau quả tăng 24,5%; nhân điều tăng 20,4%; sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 15,8%; hạt tiêu tăng 3%. Các mặt hàng còn lại đều giảm, trong đó, cà phê giảm mạnh (29,3%).  

Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản: 11 tháng năm 2015, ước đạt 4,64 tỷ USD, chiếm 3,1% trong tổng KNXK, giảm 45,4% so với cùng kỳ năm 2014, tương đương với giảm 3,86 tỷ USD, trong đó: than đá và dầu thô giảm mạnh, lần lượt là 65,4% và 48,3%.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến: 11 tháng năm 2015, ước đạt 117 tỷ USD, chiếm 78,7% trong tổng KNXK, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2014, tương đương với tăng 16,56 tỷ USD, trong đó, những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao là: vải các loại tăng 26,8%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 30,2%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ tăng 20,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 29,6%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 45,8%... Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là: phân bón các loại giảm 25,8%; clanhke và xi măng giảm 26,6%.  Nhóm hàng hóa khác: ước đạt 8,1 tỷ USD, tăng 2,7% và chiếm tỷ trọng 5,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng theo báo cáo của Bộ Công Thương, 11 tháng năm 2015, giá bình quân xuất khẩu của một số mặt hàng tăng, như: nhân điều tăng 11,2%; hạt tiêu tăng 24,3%; than đá tăng 41,4%. Một số mặt hàng có giá giảm mạnh như: dầu thô giảm 48,2%; chất dẻo nguyên liệu giảm 23,4%; xăng dầu giảm 43,4%; xơ, sợi dệt các loại giảm 10,96%...

Do giá xuất khẩu của một số mặt hàng trong nhóm hàng nông sản giảm đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm 1,56 tỷ USD; nhóm nhiên liệu, khoảng sản có giá xuất khẩu bình quân và lượng xuất khẩu bình quân giảm tương đối sâu, do vậy kim ngạch xuất khẩu của nhóm bị ảnh hưởng giảm khoảng 3,86 tỷ USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu có lượng xuất khẩu tăng khá: sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 19,5%; xăng dầu tăng 32%, chất dẻo nguyên liệu tăng 18,5%; quặng và khoáng sản khác tăng 16,4%... Một số mặt hàng có lượng xuất khẩu giảm như: cà phê giảm 26,7%; than đá giảm 75,5%; Clanhke và xi măng giảm 25,7%...

Như vậy, 11 tháng năm 2015, tính chung do biến động về giá và lượng của nhóm mặt hàng nông sản và khoáng sản là những mặt hàng tính được về giá và lượng làm KNXK giảm khoảng 5,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014. Trong 11 tháng năm 2015, ước xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 28,5% và chiếm tỷ trọng 20,6%; xuất khẩu vào thị trường EU tăng 24,2% và chiếm tỷ trọng 18,9%; xuất khẩu vào ASEAN tăng 4,5% và chiếm tỷ trọng 11,4%; xuất khẩu vào Nhật Bản tăng 14,9% và chiếm tỷ trọng 8,6%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 14% và chiếm tỷ trọng 10,3%.

(Thanh Huyền)