Tháng 1/2008, kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử - vi tính tăng 33%

Theo Bộ Công thương, tháng 1/2008, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng gần 19,7% so cùng kỳ.

Vi tính một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng. ảnh K.HoaVi tính một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng. ảnh K.Hoa

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng cao như hạt tiêu tăng 154,7%, hạt điều tăng trên 50%, hàng điện tử - vi tính tăng 33%, sản phẩm nhựa tăng 32,7%, dầu thô tăng 46,5%.

Bên cạnh đó, tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 1/2008 cũng tăng 27% so cùng kỳ năm trước, ước đạt 5,5 tỷ USD; trong đó tăng mạnh là ô tô nguyên chiếc tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước, linh kiện ô tô, tăng gần 154%, phân urê nhập khẩu tăng gần 58%.

Do kim ngạch nhập khẩu lớn và tăng cao hơn kim ngạch xuất khẩu, nên nhập siêu đã lên đến 1 tỷ USD, tăng trên 400 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

(Theo Thông tấn xã Việt Nam)