Tháng 1/2013: Thu hút FDI đạt hơn 281 triệu USD

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài tháng 01/2013 đạt 281,5 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, vốn đăng ký của 37 dự án được cấp phép mới đạt 257,1 triệu USD (giảm 9,8% số dự án và tăng 293,6% số vốn so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung của 9 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước với 24,3 triệu USD.

Trong tháng 01/2013, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 203 triệu USD, chiếm 72,1% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 50 triệu USD, chiếm 17,8%; các ngành còn lại đạt 28,5 triệu USD, chiếm 10,1%.

Cả nước có 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới trong tháng 1, trong đó Đồng Nai có số vốn đăng ký lớn nhất với 107,9 triệu USD, chiếm 42% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hải Phòng 65,9 triệu USD, chiếm 25,6%; Bình Dương 52,1 triệu USD, chiếm 20,2%; thành phố Hồ Chí Minh 13,1 triệu USD, chiếm 5,1%.

Trong số 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới trong tháng 1, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 148 triệu USD, chiếm 57,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thái Lan 54,3 triệu USD, chiếm 21,1%; Bermuda 15 triệu USD, chiếm 5,8%; Australia 9,8 triệu USD, chiếm 3,8%...

Cũng trong tháng 1, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 01/2013 ước tính đạt 420 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012. Còn vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước ước tính đạt 12.772 tỷ đồng, bằng 6,5% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 2.501 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch năm và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước; Vốn địa phương quản lý đạt 10.271 tỷ đồng, bằng 6,9% kế hoạch năm và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2012.

(HTH)