Tháng 1/2015, tổng thu NSNN TP Hồ Chí Minh ước đạt 10,08% dự toán

Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 1/2015 ước thực hiện đạt 26.800 tỷ đồng, bằng 10,08% dự toán pháp lệnh năm 2015, tăng 28,26% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện đạt 16.700 tỷ đồng, bằng 11,62% dự toán, tăng 28,28% so với cùng kỳ năm 2014; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 8,44 dự toán, tăng 48,94% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến ngày 20/1, Tp.HCM có 1.386 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 5.612 tỷ đồng, tăng 9,4% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra, đã có 2.391 lượt doanh nghiệp đăng ký với số vốn bổ sung 8.780 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký và bổ sung là 14.393 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2014. Quy mô sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được mở rộng, cơ cấu nội bộ ngành có bước chuyển theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, sản xuất, kinh doanh có bước phát triển ổn định, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, đã cho thấy những tín hiệu lạc quan, tích cực về phát triển kinh tế xã hội trong năm 2015.

Có thể thấy, trong tháng đầu của năm 2015, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì ổn định và có bước tăng trưởng mạnh mẽ...

(T.H)