Tháng 12/2015, Miền Bắc tồn 46.430 tấn muối

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế đến ngày 20/11/2015, sản lượng muối đạt khoảng 1.464.370 tấn (tăng 24,3% so với cùng kỳ 2014). Trong đó: muối sản xuất thủ công đạt 963.436 tấn, tăng 18,1%; muối sản xuất công nghiệp đạt 500.934 tấn, tăng 38,4%.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Diện tích sản xuất muối cả nước năm 2015 ước đạt 15.172 ha; trong đó: Diện tích muối thủ công đạt 11.260 ha, tăng 85 ha; diện tích muối công nghiệp đạt 3.912 ha, tăng 273 ha so với cùng kỳ 2014. Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 513.201 tấn. Trong đó: Miền Bắc tồn 46.430 tấn; Miền Trung tồn 314.132 tấn; đồng bằng sông Cửu Long tồn 152.639 tấn.

Cũng theo Báo cáo của Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, giá muối phía Bắc và tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, cụ thể: miền Bắc từ 1.200 - 2.500 đồng/kg; Nam Trung Bộ: muối thủ công từ 300 - 950 đồng/kg, muối công nghiệp từ 500 - 960 đồng/kg; Đồng bằng sông Cửu Long từ 600 - 1.000 đồng/kg.

Trong năm 2015, giá muối tại khu vực miền Bắc và miền Trung đứng ở mức cao trong quý I, sau đó giảm dần ở Quý II và ổn định từ Quý 3, cụ thể: giá muối hiện nay tại khu vực miền Bắc giảm 7,6% so với đầu năm và cùng kỳ năm ngoái, giá muối tại khu vực miền Trung giảm 12% so với đầu năm và giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoài. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá muối tăng nhẹ trong 2 tháng đầu năm sau đó giảm tại các tháng tiếp theo, giá muối hiện nay giảm 40% so với cùng kỳ và 41% so với đầu năm 2015.

Cục Quản lý giá dự báo, trong thời gian tới, giá muối có xu hướng ổn định.

(T.H)