Tháng 3/2008: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Italia ước tăng 75%

Ước tính trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Italia đạt 7 triệu USD, tăng 75% so với tháng trước, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Italia trong quí I/2008 đạt 18,7 triệu USD, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2007.

Kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế sang thị trường Italia đạt cao nhất với 1,8 triệu USD. Ảnh minh họaKim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế sang thị trường Italia đạt cao nhất với 1,8 triệu USD. Ảnh minh họa

Trong 20 ngày đầu tháng 3, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Italia đạt 4,5 triệu USD. Như vậy, so với tốc độ tăng 6,2% của cả năm 2006 và 42% của năm 2007 thì tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Italia đang tiếp tục được duy trì ổn định ở mức cao.

Trong cơ cấu các chủng loại sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Italia trong tháng 2/2008, thì kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế đạt cao nhất với 1,8 triệu USD, chiếm 43,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này trong tháng.

Tiếp nối đến ngày 20/3, kim ngạch xuất khẩu ghế khung gỗ của Việt Nam vào thị trường Italia đạt 2 triệu USD, ước tính trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế vào thị trường Italia đạt 2,9 triệu USD, tăng 61,1% so với tháng 2.

Đáng chú ý là trong 20 ngày đầu tháng 3, đơn giá trung bình của một số mặt hàng ghế xuất khẩu vào thị trường Italia đã tăng nhẹ so với tháng 2, cụ thể là: đơn giá trung bình của mặt hàng ghế làm bằng gỗ tràm xuất khẩu trong 20 ngày đầu tháng 3 đạt 15,3 USD/chiếc – FOB, tăng 0,9 USD/chiếc; Ghế xếp không tay vịn đạt 17,2 USD/chiếc – FOB, tăng 0,78 USD/chiếc; ghế xếp có tay vịn đạt 19,7 USD/chiếc – FOB, tăng 1,1 USD/chiếc…

Kế đến là mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2/2008 đạt 0,9 triệu USD. Ước tính trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này vào thị trường Italia đạt 1,7 triệu USD, tăng 88,9% so với tháng 2.

Trong 20 ngày đầu tháng 3, đơn giá trung bình của một số mặt hàng sản phẩm gỗ dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Italia đã tăng nhẹ so với tháng 2, cụ thể là: đơn giá trung bình của mặt hàng bàn làm bằng gỗ tràm đạt 47,8 USD/chiếc – tăng 1,1 USD/chiếc; bàn chữ nhật có giá 79,5 USD/chiếc, tăng 1,2 USD/chiếc; đơn giá trung bình của mặt hàng bàn oval có giá 99,8 USD/chiếc – FOB, tăng 0,2 USD/chiếc; kệ sách có giá 45,2 USD/chiếc – FOB tăng 1,2 USD/chiếc…

Đối với đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Italia trong tháng 2/2008 đạt 0,9 nghìn USD. Ước tính trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam vào thị trường Italia đạt 1,2 triệu USD, tăng 33,3% so với tháng 2. Các mặt hàng đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Italia trong tháng 2 chủ yếu là mặt hàng bàn ghế.

(Theo Vinanet)