Tháng 4: Giải ngân hơn 571 triệu USD

Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, trị giá giải ngân trong tháng 4/2014 là 571,85 triệu USD. Sau 4 tháng đầu năm 2014, trị giá giải ngân đạt 1.736,71 triệu USD.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đánh giá, việc giải ngân được thực hiện kịp thời, đúng theo các quy định của các hiệp định vay, hợp đồng uỷ quyền cho vay lại đã ký.

Tổng trị giá trả nợ trong tháng 4/2014 là 37 triệu USD tương đương với gần 778 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 16,18 triệu USD, tương đương với 340 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, từ đầu năm đến hết tháng 4, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính đã chủ trì ký kết 6 Hiệp định vay vốn JICA đợt 2 tài khóa 2013 với tổng trị giá là 1.100 triệu USD.

(T.H)