Tháng 4/2008: 266 doanh nghiệp CNTT-VT đăng ký hoạt động tại TP. HCM

Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM được Hội Tin Học TP.HCM (HCA) xử lý, trong tháng 4/2008, đã có 266 doanh nghiệp đăng ký trong lĩnh vực CNTT - VT.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Chia theo hình thức doanh nghiệp: Có 206 công ty TNHH (chiếm 67,66%); 56 công ty cổ phần (chiếm 28,25%); 3 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 3,72%) và 1 doanh nghiệp nhà nước (chiếm 0,37%).

Chia theo nhóm lĩnh vực hoạt động: Có 112 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thiết bị tin học - viễn thông (chiếm 42,11%); 154 doanh nghiệp đăng ký phần mềm (57,89%). Trong số 154 doanh nghiệp đăng ký phần mềm có: 101 doanh nghiệp đăng ký đa lĩnh vực (sản xuất phần mềm - dịch vụ, thiết bị tin học - viễn thông) ( chiếm 65,58%); 53 doanh nghiệp đăng ký chuyên phần mềm - dịch vụ (chiếm 34,42%).

(Theo HCA)