Tháng 6, sản lượng tiêu thụ xi măng có thể giảm

Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (TCTCNXM), ước lượng sản xuất, tiêu thụ của toàn ngành xi măng tháng 5/2015 giảm nhẹ so với tháng 4/2015. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tổng sản lượng sản xuất tháng 5/2015 ước đạt khoảng 5,4 triệu tấn (TCTCNXM: 1,9 triệu tấn) giảm khoảng 0,3 triệu tấn. Ước tổng sản lượng tiêu thụ khoảng 5,1 triệu tấn (TCTCNXM: 1,7 triệu tấn), giảm khoảng 0,4 triệu tấn. 

Báo cáo của TCTCNXM cũng cho biết, giá xuất khẩu xi măng ổn định so với tháng 4/2015, ở mức khoảng 54 - 54,25 USD/tấn; trong khi đó, giá xuất khẩu clinker giảm khoảng 0,5-1USD/tấn, ở mức khoảng 35 - 35,8 USD/tấn.

Giá bán xi măng tại các nhà máy của TCTCNXM tháng 5/2015 ổn định so với tháng 4/2015. Cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng/tấn)

STT

Đơn vị

Chủng loại XM (bao)

Giá bán tháng 4/2015

Giá bán tháng 5/2015

Chênh lệch (+/-)

1

Công ty xi măng Hoàng Thạch

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

2

Công ty xi măng Hải Phòng

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

3

Công ty xi măng Bút Sơn

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

4

Công ty xi măng Bỉm Sơn

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

5

Công ty xi măng Tam Điệp

PCB40

1.170.000

1.170.000

0

6

Công ty xi măng Hoàng Mai

PCB40

1.250.000

1.250.000

0

7

Công ty xi măng Hải Vân

PCB40

1.325.000

1.325.000

0

8

Công ty xi măng Hà Tiên 1

PCB40

1.705.000

1.705.000

0


(Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy và đã có thuế GTGT)
 
Về giá bán lẻ, theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng tháng 5/2015 vẫn ổn định so với tháng 4/2015. Tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000 - 1.550.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 - 1.850.000 đồng/tấn.
 
Hiện các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng vẫn duy trì ổn định giá bán để nhằm giữ thị phần và tăng sản lượng tiêu thụ trên thị trường.
 
Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, tháng 6/2015, do miền Bắc bắt đầu vào mùa mưa bão nên sản lượng sản xuất, tiêu thụ xi măng có thể sẽ giảm nhẹ so với tháng 5/2015; giá bán xi măng dự kiến ổn định.
 
(T.H)